Załaduj kalendarz
0000-00-00

Szczepionki Fluarix

Małopolski Zarząd Okręgowy PCK w Krakowie informuje, że dysponuje znaczną ilością przeciwgrypowych szczepionek Fluarix, zalecanych do profilaktyki grypy u dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia, osób dorosłych oraz osób starszych powyżej 60-tego roku życia. Szczepionki te mogą zostać nieodpłatnie przekazane domom pomocy społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na polu pomocy społecznej. Zainteresowane instytucje mogą zgłaszać zapotrzebowanie na adres PCK w Krakowie droga elektroniczną: krakow @ pck.org.pl lub telefoniczną : /012/ 422-90-79 wew. 26
Zgłoszenie winno zawierać:
- pełną nazwę i adres podmiotu
- określenie ilości potrzebnej szczepionki
- nazwisko oraz numery kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie zamówienia
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl