Załaduj kalendarz
2010-12-21

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zapraszamy do udziału w 40 godzinnym kursie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców przeznaczonym dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) chcących pracować z rodzicami i nauczycielami.

Kurs odbędzie się w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2011 r. (od poniedziałku do czwartku) w  godzinach 8.30 – 17.00 w Krakowie przy ul. Józefitów 19b/3 ( w siedzibie Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana). Zajęcia będzie prowadziła Jolanta Basistowa, psycholog, koordynator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
w województwie małopolskim.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, a program będzie obejmował:
• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
• aktywne, wspierające słuchanie
• motywowanie młodego człowieka do współdziałania
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
• wspieranie procesu usamodzielniania się
• budowanie realnego poczucia własnej wartości młodego człowieka
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Szczegółowe informacje dotyczące  programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców są zawarte na  stronie  www.ore.edu.pl

Opłata za udział w kursie wynosi 450 zł, opłatę należy przelać na konto fundacji do 10 stycznia 2011 r. Jednocześnie proszę o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa za pomocą poczty elektronicznej ( na adres: basistowa@poczta.onet.pl ) , żeby możliwe było  wypełnienie wszystkich dostępnych miejsc w grupie.


Konto Fundacji Szkoła Dialogu
Fundacja Szkoła Dialogu,
Siepraw 1205, 32-447 Siepraw
98 1440 1127 0000 0000 0440 6079
tel./fax (0-12) 274 50 01
 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl