Załaduj kalendarz
2020-09-25

Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ofercie szkoleń znalazły się tematy:

1.    Przygotowanie biznesplanu – 16 godzin
2.    Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 – 16 godzin
3.    Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 godzin
4.    Współpraca publiczno- prywatna – 8 godzin


W szkoleniach mogą wziąć udział:

- osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
- przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
- osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek

pochodzące z gmin (są zameldowane/mieszkają/prowadzą działalność), na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.


Projekt jest realizowany na obszarze województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.


Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać na adres: zlobki@zlobki-poludnie.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!


Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej projektu: www.zlobki-poludnie.pl - zakładka „Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego”

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl