Załaduj kalendarz
2010-03-08

Szkolenie „Przemoc w Internecie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowo-warsztatowym „Przemoc w Internecie”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje  przemocy domowej”.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w przestrzeni internetowej oraz możliwości jej przeciwdziałania i ograniczania.
Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest posiadanie w trakcie trwania szkolenia własnego komputera przenośnego (laptopa) z możliwością podłączenia do sieci internetowej (dostęp do bezprzewodowego Internetu zapewniony).

Ramowy program szkolenia:
• Zjawisko agresji i przemocy
• Przemoc rówieśnicza – modele, dynamika zjawiska
• Internet jako obszar funkcjonowania jednostki i grup społecznych
• Psychologia Internetu – zjawiska, reguły
• Młodzież w Internecie – rodzaje aktywności, sposób funkcjonowania
• Wpływ Internetu na funkcjonowanie dziecka
• Zagrożenie w przestrzeni Internetu
• Cyberprzemocy- analiza zjawiska, rodzaje, konsekwencje
• Uzależnienia internetowe – rodzaje, mechanizmy powstawania, grupy ryzyka, prewencja, metody leczenia
• Przemoc w Internecie – prewencja, metody ochrony

Zajęcia będą się odbywać w sali szkoleniowo-konferencyjnej Akademii Jasnego Umysłu Archeion, ul. Św. Filipa 23/3 (obok Placu Matejki) w terminach:

1 grupa: 23-24 marzec 2010 roku, w godzinach 9:00-15:00
2 grupa: 13-14 kwiecień 2010 roku, w godzinach 9:00-15:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem  (12) 422 06 36 w. 21.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl