Załaduj kalendarz
2011-10-27

Szkolenie : „Wykorzystanie mediacji w pracy z rodziną dotkniętą przemocą”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu pt. „Wykorzystanie mediacji w pracy z rodziną dotkniętą przemocą”.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób, które ukończyły szkolenie z zakresu mediacji.

Terminy szkoleń:
07 lub 08 listopada  2011r.

Zagadnienia:
1. Możliwości wykorzystania mediacji w sytuacji występowania przemocy w rodzinie:
-  wskazania i przeciwwskazania do mediacji w sytuacji przemocy,
-  współpraca osób pracujących z rodziną z mediatorem i innymi specjalistami.
2. Zasady wykorzystania mediacji w sytuacji występowania przemocy w rodzinie:
-  budowanie równowagi stron w procesie mediacji,
-  techniki wykorzystywane przez mediatora do budowania równowagi stron w procesie  
   mediacji.
3. Potrzeby osoby doświadczającej przemocy, a osoby stosującej przemoc - perspektywa mediatora rodzinnego.
4. Zabezpieczenie potrzeb dziecka:
-  plan opieki rodzicielskiej,
-  perspektywa dziecka w sytuacji mediacji rodzinnej,
-  sposoby włączania dzieci do mediacji rodzinnej.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 16.00 w Krakowie ul. Św. Filipa 23/6 .

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu  szkolenia.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne tel. 12 422 06 36 wew. 21  oraz przesłanie karty zgłoszenia do dnia 03 .11. 2011r. fax. 12 422 06 36 wew. 44.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl