Załaduj kalendarz
2007-04-04

Szkolenie dla członków organizacji pozarządowych

zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu na temat: Przygotowanie projektów w sprawie pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych. Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej więcej - nowe oferty szkoleniwe Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl