Załaduj kalendarz
0000-00-00

Szkolenie dla kadry Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych nt: omówienie zapisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 4: Opieka nad rodziną i dzieckiem.

więcej informacji: link - SZKOLENIA - nowe oferty szkoleniowe Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl