Załaduj kalendarz
2010-01-28

Szkolenie "Mediacja rodzinna"

Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS i PCPR. Zajęcia mają charakter praktycznego warsztatu i będą prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń  uczestników. Pozwoli to na praktyczne stosowanie technik mediacyjnych i stopniowe doskonalenie warsztatu mediatora oraz doświadczenie korzyści i ograniczeń mediacji z perspektywy stron konfliktu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu szkoleniowego Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl