Załaduj kalendarz
2010-02-01

Szkolenie: Praca z rodziną dysfunkcyjną programem „Odzyskać dziecko”

Ośrodek  Pracy z Rodziną „Reintegracja” zaprasza na szkolenie- Praca z rodziną dysfunkcyjną programem „Odzyskać dziecko”, które przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz innych osób przygotowujących się do pracy z rodzinami, których dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych lub są zagrożone takim umieszczeniem.

W ramach szkolenia:
- Dowiecie się Państwo jak koordynować  pracę z pojedynczym rodzicem, całą rodziną  i jak przeprowadzić        warsztat z rodzicami na podstawie książki i filmu. Poznacie Państwo podstawowe narzędzie pracy z rodziną, jakim jest genogram i nauczycie się nim pracować.
- Otrzymacie Państwo:

  • Książkę i film pt. „Odzyskać dziecko”.
  • Gotowe scenariusze zajęć z rodzicami.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Możliwości dalszej współpracy:
  • Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik nabywa prawa do konsultowania swojej pracy z rodziną.
  • Konsultacje odbywają się indywidualnie, grupowo lub przez skypa
  • Po ukończeniu szkolenia i podjęcia pracy z rodziną tym programem istnieje możliwość współpracy ze mną w trudniejszych fragmentach programu. 

Szczegóły na szkoleniu.

 Metody pracy: 
Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi, mini – wykładami, prezentacją i  omówieniem studium przypadku.

Cena szkolenia: 750 zł za uczestnika (istnieje możliwość płacenia w ratach na każdym zjeździe po 375 zł). Konto: PKO BP SA nr 72 10201055  0000  9102 0209 4985.
Zgłoszenia proszę kierować: przez stronę internetową www.reintegracja.pl, lub telefonicznie 0508 071 047 lub faxem 022 882 36 86. Liczba miejsc ograniczona.

Program:

l.p.
Temat zajęć
Data
Godzina
Miejsce szkolenia
I zjazd
 
 
 
 
Spotkanie
Organizacyjno-zapoznawcze.
Koordynacja pracy z rodziną:
Klient indywidualny, praca z grupą.
Pomaganie – pułapki i profesjonalizm. Motywowanie ludzi do zmian.                          
18.02.2010r. Czwartek
 
19.02.2010r.
Piątek
 
20.02.2010r.
Sobota
10.00 – 17.30
 
09.00 – 18.00
 
09.00 – 15.00
Warszawa
Ul. Puławska 255 lok 127 piętro 10 Fundacja Wspierania Rodziny „Korale”
II zjazd
Rodzina, jako system – praca z systemem. Narzędzia pracy z rodziną.
Omówienie scenariuszy zajęć.
Zmiany i rozwój osobisty/ Zakończenie i podsumowanie zajęć.
25.02.2010r. Czwartek
 
26.02.2010r.
Piątek
 
27.02.2010r.
Sobota
10.00 – 17.30
 
09.00 – 18.00
 
09.00 – 15.00
Warszawa
Ul. Puławska 255 lok 127 piętro 10 Fundacja Wspierania Rodziny „Korale”

Osoba prowadząca;
Izabela Owczaruk – psycholog, trener grup psychoedukacyjnych, wieloletni koordynator pracy z rodziną dysfunkcyjną. Autorka licznych artykułów o tematyce rodzinnej oraz książki pt. „Odzyskać dziecko”. Autorka programów psychoedukacyjnych koordynujących pracę w rodzinie nad powrotem dzieci z placówek do domów rodzinnych.

Istnieje możliwość taniego noclegu.

W tej sprawie proszę o kontakt z panią Magdą Cechnicką tel. 693 33 93 35, natomiast w dniach od 5 do 15 lutego  2010 r. z Izabelą Owczaruk Tel. 508 071 047


Dojazd : Metro Służew, róg Wałbrzyskiej z Puławską za Mc Donaldem.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl