Załaduj kalendarz
2009-06-25

Szkolenie "Spółdzielnie osób prawnych jako forma prowadzenia działalnosci gospodarczej przez organizacje pozarządowe"

     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy zapraszają Państwa w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I" realizowanego w ramach działania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na: SZKOLENIE „SPÓŁDZIELNIE OSÓB PRAWNYCH JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE" CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja korzyści oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni osób prawnych przez organizacje pozarządowe.

KORZYŚCI:
1. Wiedza na temat różnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe
2. Identyfikacja specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni osób prawnych
3. Wiedza na temat wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania spółdzielni
4. Nabycie umiejętności założenia spółdzielni (krok po kroku)

UCZESTNICY:
Przedstawiciele organizacji pozarządowych: członkowie zarządów organizacji pozarządowych, osoby znające specyfikę organizacji pozarządowych i ich potrzeb w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, posiadające ogólną wiedzę na temat zarządzania.

TERMIN:
14 lipca 2009 roku w godzinach 9.00 - 16.00

MIEJSCE ZAJĘĆ:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie, Spółdzielczy Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny, Kraków, ul. Malborska 65.

RAMOWY PROGRAM:
1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe (wady i zalety poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej).
2. Czym spółdzielnia różni się od innych form prowadzenia działalności gospodarczej?
3. Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni, zasadnicze elementy charakteryzujące spółdzielnię:
- prawa i obowiązki członków;
- organy spółdzielni;
- gospodarka spółdzielni;
4. Podstawy i uwarunkowania prawne działania spółdzielni; Ustawa Prawo Spółdzielcze oraz inne ustawy, które mają wpływ na funkcjonowanie spółdzielni;
5. Jak założyć spółdzielnię „krok po kroku"? Jakie kroki należy podjąć, aby założyć spółdzielnię? Jakie należy przygotować dokumenty? Jak zwołać Walne Zgromadzenie?
6. Przykłady dobrych praktyk spółdzielni osób prawnych.

WYKŁADOWCA:
Joanna Brzozowska - Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, Członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, specjalista w zakresie prawa spółdzielczego, zakładania i funkcjonowania spółdzielni, lustrator.

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia kursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie Formularza zgłoszenia na szkolenie
2. Przesłanie Ankiety Instytucjonalnego Beneficjenta Ostatecznego (w przypadku, gdy spółdzielnia po raz pierwszy korzysta ze wsparcia w ramach projektu ARES)
3. Przesłanie Formularza Rekrutacyjnego dla uczestników projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I" (w przypadku, gdy osoba po raz pierwszy korzysta ze wsparcia w ramach projektu ARES)

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: michal@spoldzielnie.org.pl lub faksem (12) 655-71-01.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.spoldzielnie.org.pl.


Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne!


ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE są do dnia 7 lipca 2009 roku

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - WERSJA CZARNO-BIAŁA


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - WERSJA KOLOROWA


KONTAKT:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
Tel/fax. (12) 655-71-01
michal@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl