Załaduj kalendarz
2010-02-01

Szkolenie "Warsztaty zamówień publicznych dla domów pomocy społecznej - dwudniowe warsztaty praktyczne z przedstawieniem modelowo przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych"

Szkolenie kierowane jest do pracowników DPS. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami wzorcowego prowadzenia procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane. Uczestnicy szkolenia od podstaw poznają zasady prowadzenia procedur zamówień publicznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu szkoleniowego Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl