Załaduj kalendarz
2010-04-06

Szkolenie: "Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych- organizacja wsparcia dla rodzin"

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, na kolejne 16- godzinne warsztaty z zakresu „Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych- organizacja wsparcia dla rodzin”.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez Panią Milenę Maryon- Nowak- psycholog. Głównym celem warsztatów jest nabycie umiejętności udzielania wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, powoływanie i prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

1 dzień: 19.04.2010 r., godz. 9.00- 15.00

1. Informacje wprowadzające pojęcie niepełnosprawności, sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym dawniej i dziś. Wypalenie emocjonalne rodziców dzieci niepełnosprawnych – przyczyny i skutki wypalenia, jak im zapobiegać.
2. Pomoc od początku – czyli na czym polega i jakie są założenia wczesnej interwencji
3. Etapy wychodzenia z kryzysu emocjonalnego po narodzinach dziecka wymagającego szczególnej opieki – jak dostosować pomoc adekwatnie do fazy kryzysu.
4. Etapy rozwoju dziecka niepełnosprawnego, pomoc rodzinom w perspektywie etapów rozwojowych ich dziecka.

2 dzień: 20.04.2010 r., godz. 9.00- 15.00

1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze zmianami w rodzinie po narodzeniu się dziecka wymagającego szczególnej opieki – typowe błędy pojawiające się na początku, jak im zapobiegać.
2. Jak pomóc rodzicom zadbać o siebie, by pomagając sobie mogli adekwatnie wspomagać rozwój swojego dziecka.
3. Metody konstruktywnej organizacji czasu (przykładowe narzędzia: Macierz Eisenhowera, wykres Gannta).
4. Konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz elementy treningu antystresowego, metoda relaksacji neuromięśniowej według George’a S. Everly’ego i Roberta Rosenfalda.
5. Systemowa organizacja pomocy dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – tworzenie idealnego modelu.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ROPS przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie (sala nr 16, II p.), w dniach 19 i 20 kwietnia 2010 r. w godzinach 9.00-15.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać faxem  pod numer (0-12) 422-06-36 wew. 44, pocztą na adres ROPS, ul Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub na adres e-mail: mfeliks@rops.krakow.pl do dnia 15.04.2010 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu karty zgłoszenia, proszę o telefoniczny kontakt do Pani Martyny Feliks w celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie, pod nr (12) 422-06-36 wew. 41.

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl