Załaduj kalendarz
2016-12-19

Trwa nabór ofert w programie ASOS 2017

Do 28 grudnia 2016 r. można składać oferty w realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programie Aktywności Społecznej Osób Starszych, edycja 2017.

Dotacje na działania na rzecz seniorów mogą otrzymać organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.O dofinansowanie można ubiegać się w ramach 4 priorytetów:

- edukacja osób starszych,

- aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,

- partycypacja społeczna osób starszych,

- usługi społeczne dla osób starszych.Więcej informacji o Programie ASOS 2017 znajduje się na stronie MRPiPS.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl