Załaduj kalendarz
2020-06-17

Trwa nabór zgłoszeń do Nagród Województwa Małopolskiego - Kryształy Soli i Amicus Hominum

Przyznawana osobom, które działają na rzecz innych Nagroda „Amicus Hominum” promuje ideę wolontariatu. "Kryształy Soli" to nagroda, która honoruje wyjątkowe dokonania organizacji pozarządowych.

W 2020 roku Nagroda „Amicus Hominum” zostanie wręczona osobom związanym z Małopolską, angażującym się w działania na rzecz innych w następujących kategoriach:
- polityka społeczna i prorodzinna, pomoc niepełnosprawnym,
- promocja i ochrona zdrowia,
- sport i edukacja,
- działalność filantropijna,
- inicjatywa młodych.


Do dnia 31 lipca 2020 r. kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:
a) osoby prawne,
b) osoby fizyczne,
c) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.


W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu, ale nie mogą wziąć udziału dotychczasowi Laureaci Nagrody.W bieżącej edycji tytuł "Kryształy Soli" zostanie przyznany najlepszym małopolskim organizacjom pozarządowym za inicjatywy podejmowane w kategoriach:
- Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna,
- Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie,
- Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia,
- Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
- Najlepszy Projekt Społeczny.


Zgłoszenia do konkursu w terminie do 31 lipca 2020 r. mogą dokonywać :
1) w swoim imieniu same organizacje,
2) inne organizacje,
3) osoby prawne,
4) osoby fizyczne,
5) kościoły i związki wyznaniowe,
6) organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl