Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Ukryj kalendarium
2020-02-24

Tylko do 28.02 czekamy na oferty w otwartym konkursie ofert z obszaru ochrony praw konsumenckich

W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego, w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”. Alokacja konkursu została zwiększona w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi obecnie 300 000 zł.

W roku bieżącym stawiamy na zadania z obszaru:
‒    bezpieczeństwo w sieci, w obrocie handlowym, prawnym,
‒    prawa konsumenta,
‒    sposoby rozpoznawania i reagowania na różnorodne metody wyłudzania, oszustw,
‒    edukacja w zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego), a także podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego, oraz edukacja w zakresie możliwych form pomocy dla ofiar wyłudzeń i oszustw,
‒    propagowanie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konsumenckim (współpraca m.in. z Policją, jednostkami samorządu terytorialnego),
‒    edukacja międzypokoleniowa - wymiana doświadczeń, promowanie właściwych wzorów zachowań w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.


Tematyka konkursu jest niezwykle istotna biorąc pod uwagę zagrożenie jakim, szczególnie dla osób starszych, jest działalność oszustów stosujących ciągle nowe, niestandardowe metody wyłudzania czy naciągania. Realizowane działania mają na celu podnoszenie świadomości prawnej mieszkańców Małopolski, a także kształtowanie wśród nich postaw umożliwiających skuteczną ochronę w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.


O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn. obejmuje: działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów, lub edukację lub poradnictwo w zakresie prawa.


Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.02.2020 r. o godz. 12:00.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”. Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12). 


Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM
>>> Regulamin konkursu
>>> Zasady przetwarzania danych osobowych
>>> Formularz oferty
>>> Wzór umowy z załącznikami
>>> Formularz sprawozdania
>>> Oświadczenie


W dniu 10.02.2020 r., w związku z ogłoszeniem Konkursu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Marta Malec-Lech z ZWM, Wioletta Wilimska – dyrektor ROPS-u w Krakowie, mł. insp. Krzysztof Dymura – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz podinspektor Izabela Ciarka i podkomisarz Beata Wcisło.

"Kolejna edycja konkursu z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów ma na celu wsparcie małopolskich seniorów, a przede wszystkim poprawę ich bezpieczeństwa. Konkurs jest dedykowany organizacjom pozarządowym, które poprzez realizację swoich projektów edukują tę grupę wiekową na temat wszelkich niebezpieczeństw, z którymi mogą się spotkać. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów, w tym roku zwiększyliśmy pulę środków w konkursie. Do podziału jest aż 300 tys. zł" – mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Szczegółowa relacja dostępna na stronie www.malopolska.pl 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl