Załaduj kalendarz
2013-04-05

Umowy na realizację 7 projektów inwestycyjno-szkoleniowych podpisane

W dniu wczorajszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W uroczystości wzięli udział Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie, przedstawiciele organów prowadzących domy pomocy społecznej oraz mediów.

Dofinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przedsięwzięcia inwestycyjno-szkoleniowe przyczynią się m.in. do rozwoju nowoczesnych form terapii, doposażenia domów pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, poprawy komfortu życia i pracy w jednostkach objętych projektami, a także do stworzenia miejsc pobytu dla ponad 120 nowych pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektów aż 585 pracowników małopolskich DPS. Wartość projektów objętych podpisanymi dziś umowami to blisko 21 734 000 zł.


Drukuj
Podpisanie 7 umów na dofinansowanie w projekcie "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl