Załaduj kalendarz
2009-06-09

Urzoczystosci rocznicowe

W maju, w dniach 13, a następnie 23 odbyły się uroczystości z okazji rocznicy podpisania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej - pierwszego w Polsce porozumienia instytucji i organizacji reprezentujących różne sektory i deklarujących chęć współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów. Uroczystość odbyła się w kontekście kolejnej z rocznic - dwudziestolecia przemian ustrojowych w Polsce i budowania w kraju społecznej gospodarki rynkowej - gospodarki, której fundamentem stać się miała zasada solidarności społecznej. Obchody rozpoczęły się od konferencji Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu. Celem konferencji było sformułowanie konkretnych propozycji zapisów normatywnych do obecnie obowiązujących ustaw regulujących działalność podmiotów ekonomii społecznej. Drugą część uroczystości stanowił piknik rodzinny Majówka z Pasją, który odbył się w przestrzeni Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. W namiotach rozmieszczonych na terenie parku swoje usługi i produkty zaprezentowało blisko 20 podmiotów ekonomii społecznej z terenu całej Polski. Zainteresowani mieli okazję skorzystać z obecności ekspertów i zadać pytania dotyczące ekonomii społecznej, prawa czy finansów. W scenerii urządzeń fizycznych - stałych eksponatów znajdujących się na terenie parku, odwiedzający mogli zobaczyć pokaz dzianiny artystycznej i wziąć udział w grze terenowej związanej z ekonomią społeczną. Na dzieci czekał szereg ciekawych zabaw, a wszystkim przybyłym na Majówkę Krakowianom czas umilały wybryki mima i szczudlarza.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przez stronę:

http://www.ares.rops.krakow.pl/aktualnosci/82-pakt-rocznica
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl