Załaduj kalendarz
2015-09-17

V Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z udziałem radnych, członków Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM.

W dniu 16 września odbyło się kolejne, V Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Tym razem jednak odbyło się ono z udziałem radnych, członków Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Spotkanie otwarły: Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM Pani Józefa Szczurek – Żelazko oraz Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Dyrektor ROPS w Krakowie – Pani Wioletta Wilimska.

O polityce senioralnej w Polsce, wyzwaniach i planach na przyszłość opowiedziała Pani Elżbieta Achinger, Poseł na Sejm RP i członek MRds.PS. Pani poseł przedstawiła informację na temat działań, które z pozycji Rządu udało się do tej pory zrealizować dla wzmocnienia seniorów w codziennym funkcjonowaniu.

Następnie Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej wręczył akty powołania nowo powołanym Członkom Rady, którymi zostali:

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,

Pan Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

Pani Aneta Widak – przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej niewątpliwie została tym samym wzmocniona przede wszystkim przez specjalistów z zakresu zdrowia seniorów.

Następnie odbyła się prezentacja poradnika „Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski”, który przedstawiła Pani Aneta Widak z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Publikacja ta, która ukaże się drukiem już niebawem, będzie cennym kompendium wiedzy, zawierającym rekomendacje w zakresie wielu obszarów polityki senioralnej takich jak np. zdrowie, polityka społeczna, transport czy kultura.

O tym jak wiele małopolskie instytucje kultury mają do zaoferowania dla seniorów opowiedziała Pani Monika Wiejaczka Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM. 

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie II Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku i II Ogólnopolskich Senioraliów, które miały miejsce w czerwcu tego roku. Przedstawił je przedstawiciel Głosu Seniora Pan Andrzej Skrzyński. Cenne wnioski po tegorocznym kongresie pozwolą na jeszcze lepsze zaplanowanie wydarzenia w kolejnych latach.

Następnie Posiedzenie wypełniła dyskusja na temat referowanych tematów. Wnioski i zdobyte informacje zostaną przez Członków Rady przekazane w swoich subregionach i z pewnością przyczynią się do rozwoju dobrych praktyk podejmowanych na rzecz seniorów w Małopolsce. Wspólne spotkanie z Członkami Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej zaowocowało wymianą doświadczeń i opinii i z pewnością nie będzie to ostatnia taka inicjatywa. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl