Załaduj kalendarz
2013-05-27

VI Małopolski konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych „MOJA RODZINA” rozstrzygnięty!!!

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy, że w dniu 24 maja 2013 r. rozstrzygnięto VI Małopolski konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych „MOJA RODZINA”

Konkurs skierowany do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego miał na celu przede wszystkim promowanie rodziny, wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej, budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych, ale również zachęcenie do podejmowania się roli rodzica zastępczego i adopcyjnego.

Organizator Konkursu przewidział dwie kategorie prac konkursowych:

 • rodzinne,
 • indywidualne

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reportaże, fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks).

Termin składania prac upłynął dnia 30 kwietnia 2013 r.

W regulaminowym terminie na konkursu wpłynęło 34 prac, w tym 10 prac w kategorii rodzinnej oraz 24 prac w kategorii indywidualnej.

W dniu 24 maja 2013 r. Kapituła Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca:

1.    Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:

2.    dr Anita Całek - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

3.    dr Małgorzata Michel - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

4.    Katarzyna Mendel - Fundacja „Dzieci, które kochacie Archon+” w Myślenicach,

5.    Małgorzata Buczek-Śledzińska - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,    

uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii I – prace rodzinne:

I miejsce:

Aleksandra Moskal, Joanna Krzeczkowska, Tomasz Matyszkiewicz

praca pt. „Moja Rodzina”

II miejsce

Weronika Zagórska, Jan Zagórski, Marek Zagórski, Iwona Zagórska, Rafał Zagórski

praca pt. „Stawiam na rodzinę”,

III miejsce

Maria Rychlik, Sylwia Kubik

praca pt. „Moja rodzina na wzburzonym morzu świata”

Wyróżnienia:

•    Anna Schmidt, Nikola Ferlacka, Iwona Kaczor za piosenkę pt. Moja Rodzina”

•    Karolina Łukaszczyk, Olga Kalisiewicz, Wiktor Łukaszczyk za pracę pt. „Zaginął Dom”

•    Teresa Mrożek, Sławek Konieczko, Natalia Mrożek, Sebastian Staszko za pracę pt. „Radość jest potrzebą siłą i wartością życia”

W kategorii II – prace indywidualne:

I miejsce:

Sylwia Farat 

praca pt. „Niezwykła podróż”

II miejsce:

Weronika Zagórska

praca pt. „Wspólna pasja”

III miejsce:

Sławomir Sterczula

praca pt. „Tęsknota za szczęściem rodzinnym”

Wyróżnienia:

Za świadectwo osobistych przeżyć:

•    Justyna Kimbar za pracę pt. „Przypadki Justyny-historia mojego życia”

•    Teresa Mrożek za pracę pt. „Razem łatwiej przez życie iść”

•    Karolina Łukaszczyk za pracę pt. „Pomaluj mój świat”

Za portret rodziny:

•    Wiktor Łukaszczyk za pracę pt. „To My”,

•    Olga Kalisiewicz, za pracę pt. „ Dzieciaki”

•    Weronika Stefankowicz za pracę pt. „My Family”

Za przesłanie:

•    Sebastian Staszko za pracę pt. „Siłacz”,

•    Paweł Sordyl za pracę pt. „Moja Rodzina”,

•    Natalia Mrożek za pracę pt. „Każdy inny wszyscy równi”

Wyróżnienie specjalne za promocję aktywnej rodziny oraz wartości polskiego krajobrazu: Renata Burdek za album pt. Rodzinne Wojaże”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Równocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, dla których również przewidziano upominki !!!

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r. od godz. 9.30 w Muzeum Archeologicznym w Krakowie ul. Senacka 3.

Szczegółowe informacje na temat imprezy podane zostaną w terminie późniejszy.

bez__tytu__u

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Kopia_bez__tytu__u

Patronat medialny


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl