Załaduj kalendarz
2012-09-12

VI Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem Senior Roku 2011"

Do dnia 26 września 2012r.  przedłużamy termin składania zgłoszeń do VI Małopolskiego Plebiscytu"POZA STEREOTYPEM - SENIOR ROKU 2011" 

uwzględniając prośby zainteresowanych Seniorów, organizacji i instytucji - do dnia 26 września 2012r. przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń na VI Małopolski Plebiscyt  "Poza stereotypem - Senior Roku 2011".

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy spełnić określone formalności, tj. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2)
i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać na dole strony:

Karta zgłoszeniowa
Formularz rekomendacji
Oświadczenie
Regulamin Plebiscytu

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl