Załaduj kalendarz
2016-04-05

VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 4 kwietnia 2016 r. odbyło się VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, w którym uczestniczyli delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz przedstawiciele gminnych rad seniorów w Małopolsce.

VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej otworzył Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, który powitał zaproszonych gości,a następnie wręczył Akt Powołania nowemu członkowi Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Panu Andrzejowi Wójcikowi – Radnemu, członkowi Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM.

Otwierając posiedzenie Wicemarszałek Wojciech Kozak podkreślił, iż aktywni seniorzy są ciągle niewykorzystanym w pełni potencjałem społecznym. Szansą na zmianę tej sytuacji są m.in. środki unijne w perspektywie 2014 – 2020.

O Obywatelskim Parlamencie Seniorów, działaniach, planach i wyzwaniach opowiedziała Pani Krystyna Lewkowicz - Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W prezentacji wskazała działania, które zostały zrealizowane w trakcie trwania I kadencji Parlamentu, przedstawiła harmonogram prac i planowane do osiągnięcia rezultaty działań. Pani Przewodnicząca podziękowała Marszałkowi WM za możliwość spotkania delegatów OPS w województwie małopolskim (było to piąte spotkanie regionalne).

Następnie odbyła się prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na wniosek Małopolskiej Rady ds. Polityki Społecznej, skierowanego do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast w Województwie Małopolskim dotyczącego funkcjonowania gminnych rad seniorów w województwie małopolskim , prezentację przedstawiła Justyna Mańka, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kraków >>>Raport z badania GRS

Tworzenie i funkcjonowanie gminnych rad seniorów stwarza warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, pozwala na poznanie opinii dotyczących potrzeb środowiska seniorów, zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej oraz wykorzystanie jej potencjału, jak i potencjału organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz, o czym, na przykładzie własnej działalności opowiedzieli w swoich prezentacjach: Pan Antoni Wiatr - przewodniczący Krakowskiej Rady Seniorów oraz Pan Włodzimierz Paluch przewodniczący Oświęcimskiej Rady Seniorów.

Następnie odbyła się prezentacja poradnika „Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski”, którą przedstawiła Pani Aneta Widak z Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.

Pan Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO opowiedział o planach w zakresie nadawania certyfikatu „Gmina przyjazna seniorom”, który ma motywować samorządy do powstawania gminnych rad seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub klubów seniora,a także o nowej rubryce na łamach Głosu Seniora „Miłość po 60 tce”.

W trakcie obrad przyjęto uchwały dotyczące prac Rady w minionym roku oraz planu pracy na 2016 r.

Następnie posiedzenie wypełniła dyskusja na temat referowanych tematów.

Warto wspomnieć o publikacji „Srebrna księga – senioralny audyt przestrzeni” opracowanej z udziałem Pani Jolanty Perek – Białas – członka Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej będącej rezultatem projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska z udziałem seniorów, którzy dokonali oceny przestrzeni wokół nich.

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wraz z przedstawicielami gminnych rad seniorów, po zakończeniu posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej mieli możliwość przeprowadzenia ożywionej dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem Parlamentu. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl