Załaduj kalendarz
0000-00-00

W dniu 8 lutego 2006r. zapraszamy organizacje pozarzadowe działajace na rzecz rodziny na spotkanie informacyjne n.t:

W związku ze zbliżającym się konkursem ofert na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Samorządu Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny. Podczas spotkania zostaną omówione kierunki działań i priorytety zawarte w Małopolskim Programie Polityki Prorodzinnej na lata 2004-2007 oraz zasady współdziałania określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lutego 2006r, w godz. 10.30-13.00 w siedzibie ROPS, przy ul. Radziwiłłowskiej 1. Zgłoszenia telefoniczne prosimy kierować pod numer tel. 012 422 06 36. Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl