Załaduj kalendarz
2020-06-18

Weź udział w testowania usługi Mobilny urzędnik - rekrutacja trwa do 22 czerwca!

Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pn. „Mobilny urzędnik.Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

W fazie testowania projektu oferowane są:

- Cykl szkoleń dla pracowników 40. urzędów gmin testujących model, z zakresu: procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, standardów obsługi klientów o specjalnych potrzebach, komunikacji interpersonalnej z os. niepełnosprawną słuchowo/ wzrokowo, treningu uważności, zasad bezpieczeństwa, sprawozdawczości z działań w terenie (w trakcie szkoleń stacjonarnych zapewnione zostanie wyżywienie oraz możliwość skorzystania z noclegu).
- Certyfikat udziału w szkoleniach
- Materiały szkoleniowe
- Pomoc doradcza Moderatora „Dostępności +”


Uczestnicy testowania rozwiązania zobowiązani będą do zrealizowania usługi na terenie gminy, dla min. 10 klientów. Przewidziana jest dodatkowa forma wsparcia psychologicznego dla pracowników w przypadku trudności w kontakcie z klientami oraz środki finansowe dla urzędów, na pokrycie kosztów wyjazdów/delegacji służbowych i dodatku do wynagrodzenia dla pracowników testujących model.


Z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-Cov-2 organizacja szkoleń oraz przebieg procesu testowania usługi zostaną dostosowane do obowiązujących zaleceń.


Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: www.rops.poznan.pl


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl