Załaduj kalendarz
2007-05-25

Wojewódzkie seminarium: „Ubóstwo dzieci Małopolski w opinii praktyków"

ROPS w Krakowie zaprasza do udziału w wojewódzkim seminarium, które odbędzie się 15 czerwca 2007 r. w godz. 10.00 -15.00, w Sali nr 204 Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie, przy ul. Kopernika 26.
Seminarium jest podsumowaniem prac prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego nad stworzeniem fundamentów do opracowania wojewódzkiego programu na rzecz przeciwdziałania ubóstwu wśród dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowej transmisji biedy. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wielu środowisk, których praca zawodowa związana jest z dziećmi i młodzieżą, m.in.: jednostek pomocy społecznej, szkół, poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych.
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w  Konferencji do dnia 12 czerwca do godziny 15.00, telefonicznie pod numer: (012) 422-06-36, w. 30 lub pocztą elektroniczną na adres: ibanasiewicz@rops.krakow.pl
 
 Poniżej zamieszczamy ramowy program spotkania.
 
Program seminarium
           
10:00            Otwarcie konferencji:
                     Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Jadwiga Pauli
 
10:15-10:30  Iwona Banasiewicz (ROPS):
                      Prezentacja wyników badań focusowych
 
10:30-10:45  dr Barbara Worek (UJ):
                      Komentarz do wyników badań focusowych
 
10:45-11:00  Monika Berdecka, Wydział Polityki Społecznej UW w Krakowie:
                      Współpraca  instytucji pomocowych
 
11:00-11:30  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Prezydialny:
                      Nieletni, a prawo
 
11:30-12:00  Janina Dziuban, Z-ca Kuratora Okręgowego ds. Nieletnich:
                      Złożoność problemów w pracy z dzieckiem i rodziną
 
12:00-12:30  Jadwiga Lach, pedagog szkolny:
                      Bieda i osiągnięcia szkolne.
 
12:30-13:00  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie:
                      Pomoc społeczna - dylematy
 
13:00-13:30  Ewa Sobczyk, Stowarzyszenie „Wiosna”:
                      Dobre praktyki: działalność Stowarzyszenia „Wiosna”
 
 
13:30-14:00  Przerwa (poczęstunek)
 
14:00-14:45  Dyskusja warsztatowa
 
15:45-15:00  Katarzyna Mimiec (ROPS):
                      „Konferencja grupy rodzinnej – nowe spojrzenie na rozwiązywanie 
                      problemów w rodzinie”
 
15:00              Zakończenie seminarium
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl