Załaduj kalendarz
2018-06-07

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

W związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenia:

- "Zarządzanie konfliktem w zespole" - termin szkolenia: 14 czerwca 2018 r. w godz. 9:00-15:30.

- „Ocena i motywowanie pracowników” - termin szkolenia: 15 czerwca 2018 r. w godz. 9:00-15:30.


WARUNKI OBLIGATORYJNE TO:

- BYCIE KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ jednostek/instytucji/podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- REALIZACJA ZADAŃ wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


UWAGA ZMIANA KRYTERIUM REKRUTACJI:

W SZKOLENIACH MOGĄ WZIĄĆ ZARÓWNO OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY JESZCZE UDZIAŁU W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU, JAK I OSOBY JUŻ UCZESTNICZĄCE W INNYCH SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU!!! TYM SAMYM, NIE OBOWIĄZUJE KRYTERIUM "Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń dla kadry zarządzającej, na które nabór prowadzony jest od dnia 29 marca 2018 r. ”


Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na powyższe szkolenia (złożenia Formularza zgłoszeniowego w oparciu o następujący wzór: Formularz zgłoszeniowy).

Prosimy o złożenie Formularzy zgłoszeniowych najpóźniej do wtorku 12.06.2018 na adres mailowy szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Przed złożeniem Formularzy zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr (12) 422-06-36 wew. 36.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl