Załaduj kalendarz
2010-03-15

Wydłużony termin składania prac w IV Małopolskim Konkursie Literackim- "Nasz wspólny czas"

Informujemy, że termin składania prac w konkursie literackim "Nasz wspólny czas" został wydłużony do dnia 7 maja 2010 roku. Celem konkursu jest umacnianie pokoleniowych więzi i stworzenie okazji do wspólnego przygotowanie pracy literackiej dziadkom/babciom i ich wnukom.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Nawara i Małopolski Kurator Oświaty- Pan Aleksander Palczewski.

Medialny patronat nad konkursem objęli: Radio Kraków, Telewizja Kraków.

Aby przystąpić do konkursu należy przygotować wspólnie pracę literacką na temat „Nasz wspólny czas”, opisującej ciekawe, a  zarazem satysfakcjonujące, wzmacniające więzi rodzinne, sposoby spędzania czasu dziadków/babć i wnuków. Ponadto do pracy można dołączyć fotografie, prace plastyczne czy prezentację multimedialną.
Konkurs skierowany jest do małopolskich babć/dziadków, którzy ukończyli 55 rok życia i wnuków
w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria- dla uczniów szkół podstawowych
II kategoria- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS w Krakowie (I p., sekretariat) lub nadsyłać pocztą (z   dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki”) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w terminie do dnia 07 maja 2010 r.
Oprócz tego wymagane jest przesłanie pracy w formie elektronicznej na adres: mfeliks@rops.krakow.pl  Liczy się data wpływu pracy w formie elektronicznej.
Ogłoszenie wyników będzie  miało miejsce do dnia 17 maja 2010 r. a rozdanie nagród do dnia 11 czerwca 2010 roku.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonu 12 422 06 36 wew. 41.

      

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl