Załaduj kalendarz
2015-09-03

Wystartował Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.


Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.


W konkursie wyodrębniono następujące kategorie uczestników:

•    I kategoria: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników;

•    II kategoria: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników;

•    III kategoria: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników.


Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2015 roku.


Ocena działań realizowanych przez podmioty zgłoszone do konkursu dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

1.    Zatrudnienie i organizacja pracy

2.    Organizacja opieki nad dziećmi pracownika

3.    Materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich

4.    Zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników

5.    Inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym


Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2015 roku:

•    w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

•    oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków


Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”.


Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do 30 listopada 2015 roku.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21


Regulamin Konkursu


Formularz uczestnictwa w Konkursie


loga

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl