Załaduj kalendarz
2019-12-11

X - JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU PRZECIW PRZEMOCY

10 lat współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w ramach organizacji konkursu.
Celem konkursu jest promocja aktywności prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego a także z zamiarem wyłonienia gminy oraz powiatu najlepiej realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 edycji konkursu

  • 24  laureatów

10 na szczeblu powiatowym

13 na szczeblu gminnym

1 organizacja pozarządowa

  • 21  wyróżnionych

15 na szczeblu gminnym

5 na szczeblu powiatowym

1 organizacja pozarządowa

Tegoroczni Laureaci nagrody:

Gmina Gdów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie

Za szerokie działania informacyjne w obszarze uwrażliwiania społeczności na problematykę przemocy w rodzinie oraz działania profilaktyczne wśród rodzin zagrożonych przemocą. Ponadto za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców.

Gmina Dębno, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wola Dębińska

Za szerokie przedstawicielstwo różnych podmiotów zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego; za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców, a w szczególności za skuteczne działania na rzecz zintensyfikowania pracy z osobami stosującymi przemoc wobec członków rodziny.

Powiat Wadowicki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radocza

Za szeroko prowadzone działania edukacyjne, profilaktyczne oraz informacyjne wśród mieszkańców powiatu, dbałość o rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zaangażowaną w działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz za skuteczne korzystanie z możliwości rozwoju oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc m. in. poprzez nawiązanie długotrwałej współpracy z organizacją pozarządową.

Tegoroczni Wyróżnieni:

Gmina Dąbrowa Tarnowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Za bardzo szeroko prowadzone działania informacyjne wśród mieszkańców gminy, osób zagrożonych przemocą oraz rodzin uwikłanych w przemoc, za szerokie przedstawicielstwo różnych podmiotów zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpracę z licznymi przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych; za rozbudowaną ofertę działań na rzecz osób doznających przemocy, a w szczególności za skuteczne działania w obszarze poszerzania wsparcia dla rodzin / osób w zakresie potrzeb socjalnych.

Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Za szeroko podejmowane działania informacyjne wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ponadto za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców, a także prowadzenie działań na rzecz wsparcia pracowników socjalny oraz asystentów rodzin pracujących rodzinami uwikłanymi w przemoc.

Gratulujemy tegorocznym Laureatom i wyróżnionym w Konkursie „Małopolski Samorząd - Przeciw Przemocy” życząc dalszej owocnej pracy i niegasnącego zapału!

Laureaci_i_Wyr__znieni_w_Konkursie

logo_konkurs

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl