Załaduj kalendarz
2017-06-05

XI Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2016" rozstrzygnięty!

Za nami uroczysta Gala XI Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”, która odbyła się w piątek 2 czerwca 2017 r. w trakcie III Kongresu „Srebrna Małopolska”, w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku” zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz jedenasty. Jak co roku Gala zgromadziła wyjątkowe osoby, które dosłownie rozumieją hasło, że „młodość to stan ducha”. Seniorzy, którzy zostali zgłoszeni do plebiscytu są osobami aktywnymi życiowo, mają swoje talenty, zainteresowania i pasje, którymi dzielą się z innymi seniorami, w ramach swojej działalności w UTW, dziennych domów seniora, czy organizacjach pozarządowych. Swą charyzmą pobudzają lokalne społeczności, organizują grupy artystyczne, oraz biorą udział w akcjach o charakterze charytatywnym czy wolontaryjnym. Działają także w lokalnych samorządach, pomagają osobiście potrzebującym. Mają realny wpływ na rozwój współpracy międzypokoleniowej. Stanowią wzór do naśladowania dla wszystkich, a szczególnie dla młodych ludzi.

Statuetki oraz dyplomy nagrodzonym osobom wręczali Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz prof. Krzysztof Nitsch, artysta rzeźbiarz, profesor krakowskiej ASP, autor unikatowych statuetek przyznawanych, jak co roku, niestandardowym seniorom.

Statuetkę oraz Tytuł Seniorki Roku 2016 otrzymała Pani Balbina Judka z Dobrej k. Limanowej

Laureatka jest emerytowaną nauczycielką. Przez 38 lat prowadziła drużynę harcerską, będąc harcmistrzem. Organizowała biwaki i obozy harcerskie. W 2016 r. założyła grupę artystyczną „Ćwilin – Wigor”, skupiającą zarówno nastolatków jak i seniorów. Jest koordynatorką i reżyserką w grupie teatralnej „Bo my to my”, dedykowanej seniorom. Przez sześć lat była także instruktorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej, gdzie prowadziła grupę teatralną, plastyczną oraz taneczną - Cheerleaderek. Pani Balbina jest zaangażowana w pracę na rzecz seniorów. Prowadzi dla nich zajęcia artystyczne w Dziennym Domu „Senior – Wigor”. Laureatka śpiewa w chórze „Belcanto” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej. Bezinteresownie zajęła się chorą 87 – letnią osobą i jej niepełnosprawnym synem, organizując dla niej opiekunkę na 2 godziny dziennie, robiąc zakupy, kupując leki. Współpracuje na rzecz tej rodziny z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej.

Statuetkę oraz Tytuł Seniora Roku 2016 otrzymał Pan Zenon Kędziora z Babic

Laureat także jest emerytowanym nauczycielem, inżynierem. Tym bardziej zaskakująca jest jego humanistyczna pasja. Od kilku lat tworzy pozycje historyczne, w których opisuje świat lokalnej społeczności Babic. Jak do tej pory wydał takie pozycje jak: „Księża Parafii Babice w XX wieku”, „Siostry Parafii Babice w XX wieku”, „Chóry Parafii Babice”, „Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny”, o żołnierzach pierwszej oraz drugiej wojny światowej z terenu gminy Babice, „Ochotnicza Straż pożarna w Babicach – 100 lat OSP Babice”, czy „Renowacja Kościoła pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Babicach 2013 – 2016”. Pan Zenon pisarskie szlify zdobywał już w 1989 r., kiedy został redaktorem i wydawcą czasopisma propagującego nowy ustrój polityczny „Głos Babic”. W roku 1990 wydał foldery Gminy Babice w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Laureat kolekcjonuje fotografie przedstawiające historię Gminy Babice, aby uchronić ją od zapomnienia i zaprezentować kolejnym pokoleniom.

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Helena Gajda z Krakowa - Była radna dzielnicy Dębniki. Założyciel i aktywny działacz Polskiego klubu Ekologicznego – Koło Podwawelskie. Jako radna oddawała swoje diety na rzecz rodzin wielodzietnych. Za jej staraniem odnowiono pomnik Marii Konopnickiej oraz dwie zabytkowe osiedlowe kapliczki. Z jej inicjatywy zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych przy MOPS dz. Podgórze. Skutecznie walczyła z nadmierną zabudową kosztem zieleni na os. Podwawelskim. Pomagała starszym, bezradnym ludziom w załatwianiu życiowych spraw, pisała im pisma, podania, udzielała rad jak rozwiązać trudne życiowe i mieszkaniowe sprawy w sp-ni mieszkaniowej i urzędach. Nocowała i karmiła bezdomnych oraz pomagała im do czasu ich usamodzielnienia. Zbierała po znajomych ubrania i jedzenie, które przekazywała bezdomnym i ubogim. Przyjęła 2 bezdomne i chore psy oraz dwa koty. Ratowała ptaki i jeże. W 2014 r. została wyróżniona w plebiscycie „Taaaki Człowiek”.

Pani Krystyna Barwińska z Miechowa – emerytowana nauczycielka, od lutego 2015 r. przewodnicząca Rady Seniorów w Miechowie. Jest organizatorką szeregu imprez, wyjazdów, prelekcji, koncertów, odczytów, spotkań jubileuszowych, wspierających działalność seniorów na terenie gminy Miechów. Jest członkiem grupy GOSPEL, Chóru Klasycznego, Zespołu Teatralnego. Integruje środowisko Seniorów z młodzieżą Miechowską w ramach projektu „Doświadczenia Pokoleń”. W 2016 roku była główną koordynatorką badań ankietowych, które Miechowska Rada Seniorów przeprowadzała wśród mieszkańców gminy Miechów w wieku 60 +. Badania objęły ponad 1500 osób, a wyniki ankiet posłużyły do utworzenia Centrum Wsparcia Osób Starszych, w ramach którego Seniorzy po leczeniu szpitalnym mogli otrzymać bezpłatne świadczenia rehabilitacyjne, psychologiczne, logopedyczne w swoich domach.

Pan Włodzimierz Pustułka ze Starego Sącza – emerytowany nauczyciel matematyki, pasjonat informatyki, twórca programu informatycznego dla ZUS. Po przejściu na emeryturę oddał się fraszkopisarstwu, wydając swój debiutancki tomik fraszek „Zapiski na marginesie notatników”. Działacz starosądeckiego UTW, współprowadzący zajęcia teatralno – muzyczne. Lubiany przez młodzież. Uświetnia wszelkie spotkania swoimi utworami, grą na gitarze czy wspólnym śpiewem. Przewodniczący rady słuchaczy na Starosądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Doceniając wyjątkowość wszystkich nominowanych osób poniżej przedstawiamy pozostałych kandydatów nominowanych do tytułu Seniora Roku 2016:

Pani Zofia Salak ze Strzelc Wielkich

Pani Władysława Wierdanek z Rudy Rysie

Pani Krystyna Grzywa z Krakowa

Pan Eugeniusz Badowski z Kęt

Pan Andrzej Zorek

Galę poprowadził Pan Jan Migała, solista chóru Opery Krakowskiej.

W części artystycznej Gali wystąpili artyści Opery Krakowskiej wykonując głównie polskie utwory z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz zagraniczne klasyczne pozycje. Warto dodać, że śpiewakom towarzyszyły dzieci, dzięki którym występ nabrał szczególnego charakteru. Publiczność nagrodziła artystów oklaskami domagając się występu na bis.

Tegoroczna Gala odbyła się pod honorowym patronatem Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaś patronat nad Plebiscytem objął  Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego.

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl