Załaduj kalendarz
2017-09-01

XV Wojewódzka Konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza na XV Wojewódzką Konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie. Tegoroczna konferencja pt. „Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na różnice w doświadczaniu i stosowaniu przemocy w rodzinie przez kobiety i mężczyzn oraz potrzebę uwzględnienia kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i wymiana doświadczeń.


Ponadto, w trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody w VIII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.


Konferencja kierowana jest do przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z terenu województwa małopolskiego, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia, do dnia 22 września 2017 r. pod nr tel.: (12) 422 06 36 wew. 21.


 >>> Program konferencjiSerdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Patronat honorowy:

Prezentacja1_3


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl