Załaduj kalendarz
2017-10-09

XV Wojewódzka Konferencja Przeciw przemocy za nami

W dniu 9 października 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12 odbyła się XV Wojewódzka Konferencja współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, pt. „Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, połączona z uroczystością wręczenia nagród w ramach VIII Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy“ na najlepsze działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji poruszono problematykę płci jako czynnika istotnie różnicującego doświadczanie i stosowanie przemocy w rodzinie, determinujący sposób działania służb pomocowych. Prelegenci próbowali odpowiedzieć na pytania: jaka jest specyfika przemocy w rodzinie stosowanej przez mężczyzn i kobiety? Jak płeć różnicuje doświadczanie przemocy w rodzinie? Czy i dlaczego perspektywa płci w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest ważna?


Gośćmi konferencji byli dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII – Katedra Etyki Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Pan Roman Szmyd – Gabinet Psychologiczny KATHARSIS, Pani Małgorzata Cwener - Pracownia Psychoedukacji „Sustine”, Pani Anna Wojciechowska – psycholog, trener, Perspektywy s.c., podinsp. Beata Szymańska z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Pani Dorota Bogusz – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie.


Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w ramach VIII Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy“ na najlepsze działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nagrody zostały wręczone przez Pana Wojciecha Kozaka - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Panią Wiolettę Wilimską - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pana insp. Roberta Nowakowskiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.


Przyznane nagrody i wyróżnienia:

•    Nagroda dla najlepszego powiatu:

Powiat wadowicki/Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy

Uzasadnienie: za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, rodziców, mieszkańców, par, osadzonych w zakładzie karnym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie kadr w formie grup wsparcia dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.

•    Nagroda dla najlepszej gminy:

Gmina Andrychów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Uzasadnienie: za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

•    Nagroda dla najlepszej organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Radłowie

Uzasadnienie: za kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych i doświadczających przemocy, członków społeczności lokalnej oraz przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.


Wyróżnienia dla:

•    Miasta Wieliczka/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

Uzasadnienie: za kompleksową ofertę wsparcia kierowaną do szerokiego grona odbiorców, dostosowaną do ich potrzeb, w tym: członków Rad Sołeckich, dyrektorów i nauczycieli, dzieci i młodzieży, rodziców, całych rodzin i mieszkańców, przedstawicieli ochrony zdrowia, Policji.

•    Gminy Sułkowice/Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Uzasadnienie: za nowatorskie podejście do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystanie bajkoterapii i choreoterapii w realizacji zajęć dla dzieci. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Prezentacja1_3

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl