Załaduj kalendarz
2014-09-29

Za nami konferencja "Poznać, zrozumieć, pomóc. Młodzież wyzwaniem służb społecznych"

W dniu 26 wrzesień 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyła się zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencja, w trakcie której poruszone zostały tematy dotyczące problemów współczesnej młodzieży i wyzwań, jakie w związku z nimi stoją przed przedstawicielami służb społecznych.

Konferencja była okazją do przedstawienia najnowszych zagadnień z tego obszaru, co stanowiło punkt wyjścia do dyskusji nad możliwościami pracy poszczególnych instytucji w kontekście omawianych problemów.

Konferencję rozpoczął przegląd wyników badań dotyczących kondycji współczesnej młodzieży zaprezentowany przez dr Piotra Długosza, socjologa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, założyciela i kierownika Centrum Badań nad Młodzieżą działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Przedmiotem dalszych rozważań były współczesne uzależnienia młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zespołu hikikomori jako czynnika, który może prowadzić do ich rozwoju. Problematyka ta została przedstawiona przez dr hab. n. med. Marka Krzystanka, psychiatrę z Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który w 2001 r. zanotował pierwszy w Polsce przypadek tej skrajnej izolacji od świata zewnętrznego.

Kolejnym tematem poruszonym w trakcie konferencji była seksualność młodzieży, temat, który został przybliżony przez dr Marka Babika, pedagoga z Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Pierwszą część konferencji zamykał wykład mgr Beaty Sierockiej, Prezes Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” w Krakowie, poświęcony społecznemu zarysowi problemu dzieci ulicy.

Kluczowym punktem konferencji były panele dyskusyjne stanowiące rozwinięcie podjętych w wystąpieniach problemów, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i podjęcia dyskusji nad możliwościami pracy z młodzieżą w kontekście wybranych problemów i zadań realizowanych przez poszczególne instytucje. Pomimo różnorodności zagadnień podejmowanych w trakcie paneli, wnioski dotyczące możliwości pracy z młodzieżą były podobne, a najważniejszym z nich było zwrócenie uwagi na zbudowanie relacji z młodym człowiekiem jako fundamentu, na którym można budować dalszą pracę. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl