Załaduj kalendarz
2018-03-27

Zakończenie realizacji innowacji społecznej pn. Stop otyłości - innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

W sobotę 24.03.2018 r., Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce uroczyście zakończyło realizację innowacji społecznej w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwieńczeniem pracy, trudu i poświęconego czasu były warsztaty kulinarne w Kampusie Wielickim, podczas których grupa testująca wraz ze specjalistami zaangażowanych w realizację innowacji społecznych, przyrządziła smaczne dania i podsumowała sześciomiesięczny test. Głównym założeniem opracowanej innowacji społecznych jest ułatwienie dostępu do profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w miejscu zamieszkania osoby, zakładającego edukację oraz motywowanie osoby z otyłością i jej najbliższego otoczenia do trwałej zmiany nawyków i stylu życia.

DSC_0259

Przez sześć miesięcy grupa specjalistów, którą tworzyli: dietetyk, pracownik socjalny, lekarz, rehabilitant, pielęgniarka i psycholog zapewniali zindywidualizowane, wielodyscyplinarne wsparcia, którego efektem okazała się nie tylko utrata masy ciała ale również wzmocnienie rodziny w pracy nad osiągnięciem zmian, przyswojenie dobrych nawyków żywieniowych, poprawa samopoczucia, poprawa kondycji zdrowotnej, wzbudzenie motywacji do osiągnięcia redukcja masy ciała, polepszenie jakości życia poprzez zwiększenie sprawności fizycznej, a w konsekwencji samodzielności i niezależności od otoczenia dzięki lepszej sprawności ruchowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym obciążeniem układu ruchu, spowodowanym zwiększoną masą ciała.


DSC_0238

Dzisiaj już wiemy, jak wiele pozytywnych zmian przyniosła testowana innowacja społeczna. Wszystkim uczestnikom innowacji – Innowatorowi Społecznemu, Specjalistom i Uczestnikom grupy testującej - składamy gratulacje i zarazem podziękowania za zaangażowanie i determinację w dążeniu do celu. 

DSC_0270

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl