Załaduj kalendarz
2007-03-19

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie – „Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym – II EDYCJA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje II EDYCJĘ kursu szkoleniowego dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej pn. „Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym”.
Podstawowym celem kursu jest przekazanie pracownikom socjalnym informacji przydatnych
w animowaniu lokalnych działań na rzecz seniorów. W trakcie kursu poruszona zostanie między innymi następującą tematyka:

 

  • Ludzie starsi i strość - specyficzne potrzeby, szczegolne dzialania   
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych w narodowych
    i regionalnych dokumentach strategicznych,
  • Potencjalne źródła finansowania projektów seniorskich,
  • Zasady tworzenia projektów społecznych kierowanych do osób starszych,
  • „Katalog dobrych praktyk” – prezentacja interesujących projektów.
 
Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie w omawianym obszarze.
 
Kurs przewiduje 28 godzin wykładowo - warsztatowych, a zajęcia odbywać się będą w kwietniu br. tj. w dniach: 02, 10, 19 i 30 kwietnia, głównie siedzibie ROPS w Krakowie (jedno ze spotkań odbędzie się poza Ośrodkiem).
Zajęcia rozpoczynają się 02 kwietnia o godzinie 9.00 w ROPS, ul. Radziwiłłowska 1.
Zapraszamy!
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 
 
Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny, koszt wynosi 65,00 zł. od osoby. Kurs jest dofinansowany w ramach zadań ROPS.
 
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej
w terminie do 30 marca 2007 r. faxem, drogą elektroniczną lub pocztą na adres ROPS.
Z uwagi na charakter zajęć (wykłady, warsztaty) liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 
Należność prosimy wpłacać od 02 kwietnia do 16 kwietnia 2007 r. na konto ROPS: 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000 z dopiskiem: „kurs – Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym – II edycja”.
 
Dodatkowe informacje: 012/ 422-06-36 w.30
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl