Załaduj kalendarz
2006-12-28

Zapraszamy do udziału rocznym kursie - Praca socjalna z rodziną wieloproblemową

Organizujemy kolejną edycję projektu szkoleniowego, kierowanego do pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Zajecia odbywać się będą od lutego do grudnia 2007 r. z wykorzystaniem różnych metod i technik szkoleniowych. więcej - nowe oferty szkoleniowe Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl