Załaduj kalendarz
2013-08-28

Zapraszamy do zapoznania się z projektami dofinansowanymi przez Szwajcarię

Na stronie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” można już dowiedzieć się więcej o projektach inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które realizowane są w województwie małopolskim, lubelskim i podkarpackim. W zakładce "Projekty bliźniacze" na stronie www.sppw.rops.krakow.pl każdemu województwu poświęcona jest osobna podzakładka, która prezentuje jego mapę oraz rozmieszczenie na niej dofinansowanych projektów. Poprzez kliknięcie w daną lokalizację można wyświetlić opis konkretnego projektu – jego tytuł, dane kontaktowe placówki objętej projektem, informacje o wartości projektu i dofinansowaniu oraz krótki opis realizowanych działań inwestycyjnych i szkoleniowych. Mapa województwa małopolskiego prezentuje 8 projektów wyłonionych w drodze konkursu i projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, mapa województwa lubelskiego – 11 projektów konkursowych i projekt „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, a mapa województwa podkarpackiego – 7 projektów konkursowych i projekt „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy”

Opis projektów dofinansowanych w ramach celu: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie uzupełniony wkrótce.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl