Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2021-02-09

Zapraszamy na Maraton Innowacji!

Weź udział w Maratonie Innowacji! Zarejestruj się, daj się poprowadzić metodzie Design Thinking i wykreuj innowacyjne rozwiązania dla ważnych wyzwań społecznych!

MARATON INNOWACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na Maraton Innowacji!

Podczas dwudniowego maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych, niepełnosprawnych, samodzielnych rodziców, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

Maraton bazował będzie na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Metoda ta zakłada:

Koncentrację na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb

Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw

Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są pożądane przez użytkowników, technologicznie wykonalne, ekonomicznie uzasadnione.

Nasi moderatorzy pomogą Wam usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania z zakresu włączenia społecznego, które następnie zostanie ocenione przez Jury.

Pomysły wygenerowane w trakcie maratonu, mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Włączenia Społecznego i uzyskać grant w wysokości do 100.000zł!

KIEDY?

25-26 LUTEGO 2021

GODZ. 10:00-14:00

ONLINE

DLA KOGO?

· Dla każdego kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie,

Dla uczestników indywidualnych – którzy zostaną zaproszeni przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub dołączą do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób,

Dla drużyn – liczących od 3-5 osób.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział należy pobrać formularz zgłoszenia oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 20 lutego 2021 do północy.

Dla drużyny

Dla uczestnika indywidualnego 


Zarejestruj się, daj się poprowadzić metodzie Design Thinking
i wykreuj innowacyjne rozwiązania dla ważnych wyzwań społecznych!

Zapoznaj się też z REGULAMINEM MARATONU INNOWACJI.

_resized_600x341_Maraton_innowacji___innowacyjny_start

Grafika przedstawia ludzi stojących blisko siebie, trzymających tabliczkę z logotypem "Inkubatora Włączenia społecznego". Obok nich znajduje się tekst: maraton innowacji - zaprojektuj innowacyjne rozwiązanie dla znanych i trudnych wyzwań w zakresie wykluczenia społecznego. 25-26 lutego 2021 godz. 10:00-14:00 ONLINE. Formularz zgłoszeniowy i regulamin www. rops.krakow.pl. U góry znajdują się logotypy realizatorów projektu tj. Województwa Małopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityki Publicznej UJ. Na dole znajdują się logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl