Załaduj kalendarz
0000-00-00

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne!

W dniu 18 lipca 2019 r. w Krakowie odbędzie się spotkanie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego celem będą konsultacje materiału dot. roli ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej EFS 2020+.

W dokumencie wyznaczono główne kierunki działań, instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz sposób, w jaki ma być skonstruowany system.

Konsultowany materiał będzie mieć odzwierciedlenie w programowaniu systemu wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie, dlatego tak istotne jest podjęcie prac nad nim przez małopolskie środowisko ekonomii społecznej. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne!

___________________________________________________________________________ 

Termin: 18 lipca 2019 r., 10:30 - 15:00

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, I piętro - aula

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lipca na adres mbrzeziak@rops.krakow.pl

____________________________________________________________________________

 Do pobrania:

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl