Załaduj kalendarz
2013-08-08

Zapraszamy na szkolenie "Możliwości i bariery pomocy osobom z autyzmem"

Fundacja „Wspólnota Nadziei” zaprasza na szkolenie MOŻLIWOŚCI I BARIERY POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM organizowanym w ramach projektu „Od wykluczenia do integracji - w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowanym przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie skierowane jest do KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (np. urzędu wojewódzkiego, urzędu gminy, starostwa, PCPR, MOPS, GOPS).

Szkolenie obejmuje ZAJĘCIA TEORETYCZNE oraz WARSZTATY PRAKTYCZNE. Szkolenie TRWA TRZY DNI (łącznie 20 godz. dydaktycznych).

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY, koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do Warszawy. Zwracamy koszty dojazdu z Warszawy na szkolenie i z powrotem ze szkolenia do Warszawy).

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15 A, tel. 22/774 87 94.

Rekrutacja trawa do 12 SIERPNIA – TYLKO 5 OSÓB Z KAŻDEGO WOJEWÓDZTWA!

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami: PROGRAM SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: porady.prawne@farma.org.pl, (skan dokumentu) lub na numer faksu 12 378 43 59. Poinformujemy Państwa o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl