Załaduj kalendarz
2019-11-28

Zapraszamy na warsztat pn. „Społeczne aspekty pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w warsztacie konsultacyjnym, który zostanie zorganizowany dla dwóch grup uczestników w następujących terminach:

I TERMIN - 9 grudnia 2019 r., w godzinach 9:00 – 15:00, Sala Rubinowa ARCHEION, ul. Św. Filipa 7 w Krakowie,

II TERMIN - 20 grudnia 2019 r., w godzinach 9:00 – 15:00, Sala 111 ARCHEION, ul. Meiselsa 1 w Krakowie.


Warsztat skierowany jest do osób pracujących z rodziną zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, a także w innych instytucjach wspierających rodzinę.


ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

1)    Norma a zaburzenie psychiczne/ choroba psychiczna.
2)    Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń psychicznych/ chorób psychicznych i ich przebieg.
3)    Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie - zasady nawiązywania kontaktu.
4)    Metody pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi
a)    metoda pracy z indywidualnym przypadkiem , w tym diagnoza socjalna, wywiad motywujący
b)    metoda pracy środowiskowej ukierunkowana na tworzenie lokalnych sieci współpracy
5)    Rola rodziny w terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
6)    Rozwój własny służb pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (trening empatii, radzenie sobie ze stresem).


Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną oraz klauzulą zgody, stanowiących załącznik do niniejszego pisma, na adres e-mail ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 16:00. 


>>> Formularz zgłoszeniowy


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl