Załaduj kalendarz
2016-05-02

Zapraszamy pracowników socjalnych do udziału w seminarium

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium pn „Trudny klient czy trudności klienta – wykorzystanie w pracy socjalnej Dialogu Motywującego ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników socjalnych do udziału w seminarium pn „Trudny klient czy trudności klienta – wykorzystanie w pracy socjalnej Dialogu Motywującego ”,

w dniu 18 maja 2016 r. dla grupy I

-  w dniu 19 maja 2016 r. dla grupy II ,

dla obu grup seminarium odbędzie się w godzinach od 9:00 do 15:00, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Zawodowego ul. Lubelska 23, sala 202.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 12 maja 2016 r. wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.

Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione do dnia 13 maja 2016 r. telefonicznie lub mailowo.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Zaproszenie

Regulamin seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl