Załaduj kalendarz
2014-12-05

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym

Szkolenie realizowane jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.

Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej nowatorskich metod i techniki pracy socjalne, co wpłynie na lepsze ich przygotowanie do pracy, oraz pozwoli pełniej wykorzystać merytorycznych i organizacyjnych umiejętności.

Szkolenie jest bezpłatne i więcej informacji na temat szkolenia można otrzymać na: www.szkoleniae-learningowe.crzl.gov.pl

Pismo zachęcające do uczestnictwa w ww. szkoleniu podpisane przez Panią Minister oraz dodatkowe pismo podpisane przez Dyrektora Centrum RZL znajduje się w  załączeniu.

Zaproszenie

List rekomendujący

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl