Załaduj kalendarz
2019-04-02

Zaproszenie do udziału w seminariach dla kadry pomocy społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w seminariach:

1) dla kadry Ośrodków Pomocy Społecznej, pn.: „Motywowanie do zmiany – jak wspierać a nie wyręczać”, które odbędzie się w dniu
24 kwietnia 2019
r. w budynku Archeion w Krakowie, ul. Św. Filipa 23, w godz. 9:00-15:00.

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z podpisanymi klauzulami, na adres kkucharska@rops.krakow.pl, do dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie wraz z agendą.

Regulamin uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami.

2) dla kadry Środowiskowych Domów Samopomocy, pn.: „Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w budynku Archeion w Krakowie, ul. Św. Filipa 23, w godz. 9:00-15:00.

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z podpisanymi klauzulami, na adres kkucharska@rops.krakow.pl, do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie wraz z agendą.

Regulamin uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl