Załaduj kalendarz
2013-01-21

Zaproszenie na konferencję "Przemoc - prawdy i mity"

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Krakowie we współpracy z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji i Krakowską Akademią im. A.Frycza-Modrzewskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Przemoc – prawda i mity”, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. w godz. 10:00-15:00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4.

Inspiracją do przygotowania konferencji jest trzyletnia współpraca międzyinstytucjonalnego zespołu działającego na rzecz wspierania dziecka i jego rodziny.

Konferencja jest kierowana do pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, pracowników MOPS, Policji, Straży Miejskiej

i ma charakter otwarty.

Program konferencji

„Przemoc – prawda i mity”

9.45 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – E.Zadęcka

Rozpoczęcie, powitanie, Z-ca Dyrektora PPP2 M.Słomka – słowo wstępne

10.15 – 10.35

Prof. Leszek Pawłowski – Krakowska Akademia im A.F.Modrzewskiego

Neurobiologia przemocy

10.35 – 10.55

Mgr Marzena Lelek-Kratiuk – Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego

Mity i fakty o przemocy ze strony partnera w związku intymnym

10.55 – 11.15

Mgr Marcin Durok - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, streetworker

Mężczyźni na rzecz zmian

11.15 – 11.35

Insp. Barbara Morawiec – III Komisariat Policji, specjalista ds profilaktyki nieletnich

Prawo wobec przemocy

11.35 – 11.55

Mgr Justyna Rejdych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Niebieska karta – procedury

11.55 – 12.15

Dr Tadeusz Perzanowski – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Przemoc rówieśnicza

12.15 – 12.30

PRZERWA

12.30 – 12.50

Mgr Ryszard Izdebski - Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii

Systemowa terapia wobec rodzin z przemocą

12.50 – 13.10

Dr Błażej Pasiut –Krakowska Akademia im. A. F.Modrzewskiego

Mediacje w środowisku szkolno - wychowawczym

13.10 - 13.30

Mgr Katarzyna Owsiany – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

Grupa wsparcia dla kobiet, ofiar przemocy domowej

13.30 – 13.50

Mgr Iwona A.Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla osób dotkniętych przemocą

Przemoc seksualna wobec dzieci

13.50 – 14.10

Mgr Renata Stańczyk – Dyrektor Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie

Fakty i mity o funkcjonowaniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków

Socjoterapeutycznych

14.10 – 14.30

PhDr. Anton Sojčák, Dyrektor CPPPaP Dolný Kubín Słowacja

Profilaktyka zachowań agresywnych dzieci i młodzieży

14.30 – 15.00

Dyskusja, pytania, podsumowanie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl