Załaduj kalendarz
2010-10-08

Zaproszenie na konferencję "Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym pracowników socjalnych - od terorii do praktyki"

W związku z realizacją przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi projektu pn. "Identyfikacja i ocena uciążliwości psychospołecznych czynników środowiska pracy pracownika socjalnego" zapraszamy kadrę zarządzającą ośrodków pomocy społecznej do udziału w konferencji pn. "Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym pracowników socjalnych - od terorii do praktyki", która odbędzie się w dniach 25-26.11.2010 w Łodzi.
W konferencji zaplanowano udział 3 przedstawicieli kadry zarządzającej z województwa małopolskiego. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 3 zgłoszone osoby będą mogły wziąć udział. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału (nr tel 12 639-14-40), a następnie o przesłanie karty zgłoszenia poczta tradycyjną do dnia 20 października 2010 na adres:
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

Program + zgłoszenie uczestnictwa
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl