Załaduj kalendarz
2008-04-01

zmiany w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ROPS zaprasza na szkolenie nt. omówienia zmian w Ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej ROPS w Krakowie ul. RADZIWIŁŁOWSKA 1, w dniu 21 kwietnia br.
 
Potwierdzenie uczestnictwa (max. 2 osoby z pcpr) prosimy przesłać najpóźniej do dnia 17.04.br. 
faksem na numer 012 422 06 36 wew.44.  Pobierz kartę zgłoszenia
 
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.  
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl