Załaduj kalendarz
2016-11-18

Znamy już Małopolskich Pracowników Socjalnych Roku 2016!

W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania” podczas konferencji „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań” – poszukiwanie nowych dróg świadczenia pomocy społecznej.

W dniu 17 listopada 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie, odbyła się konferencja „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań” inaugurująca projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych połączona z uroczystą Galą wręczenia nagród w konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania”.

Wydarzenie, zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pozwoliło przybliżyć licznie zgromadzonemu audytorium temat innowacyjności w zakresie usług opiekuńczych i innych działań kierowanych do osób zależnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

Pan Dyrektor Rafał Barański powitał zgromadzonych na sali przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, władz Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa, a także reprezentantów sektora pomocy społecznej, w tym gości z jednostek pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki.

W wystąpieniu otwierającym konferencję  Pani dr hab. Jolanta Perek-Białas przedstawiła aktualny stan usług opiekuńczych w Polsce i nakreśliła perspektywy ich dalszego rozwoju. Pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, opowiedział o realizowanych i planowanych przez Ministerstwo działaniach w różnych obszarach życia społecznego a Pani Anita Parszewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zaprezentowała główne założenia projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Na konferencji nie zabrakło przykładów dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianych usług opiekuńczych. Pani Luitgardis Sonderegger-Müller, Dyrektor Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Lucernie przedstawiła zarys systemu wsparcia, którym objęte są osoby zależne w Szwajcarii, natomiast Pan dr Łukasz Krzyżowski podzielił się wiedzą o praktykach w zakresie usług opiekuńczych, szczególnie tych, opartych o nowe technologie.

W drugiej części konferencji miał miejsce finał VI edycji Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania”, podczas którego uhonorowano pracowników socjalnych, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w animowanie, integrowanie oraz wieloletnie działanie na rzecz środowiska lokalnego. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak wręczył zwycięzcom statuetki i dyplomy.

Nagrody rzeczowe ufundowali sponsorzy: Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA oraz Termy Bukovina.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Animacja zdobył Pan Jakub Słowik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Laureat wyróżnił się pracą na rzecz osób bezdomnych, inicjowaniem kampanii społecznych oraz utworzeniem mieszkań treningowych dla osób bezdomnych. Od 7 lat jest Prezesem Stowarzyszenia „Senior na Czasie”, a od 2014 r. prowadzi Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej w Tarnowie.

Wyróżnienie w kategorii Integracja uzyskał Pan Marcin Maciejewski z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach. Pana Marcina Maciejewskiego nagrodzono za szczególne działania na rzecz integracji seniorów ze środowiskiem lokalnym, z dziećmi młodzieżą i rówieśnikami. Jest osobą bardzo aktywną w poszukiwaniu wyzwań, inicjatorem pracy ze społecznością romską oraz środowiskiem rodzin wieloproblemowych. Skutecznie pozyskuje sponsorów na realizowane projekty.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Doświadczenie przyznano Pani Bogumile Bobak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. Pani Bogumiła Bobak jest pracownikiem socjalnym od 20 lat, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego i członkiem gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2016 r. prowadziła wzmożoną pracę socjalną w oparciu o opracowane wzorce w ramach WRZOS (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, projekt systemowy "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"). Laureatka jest inicjatorką Stowarzyszenia  przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu.

PATRONAT HONOROWY:

logo_patronat_MWM_1

logo_MRR

MRPiPS_logo


PATRONI MEDIALNI:

Radio_Kra__w__TVP_patronat_medialny

SPONSORZY NAGRÓD:

Mercure Termy_Bukovina

Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl