Załaduj kalendarz
2014-09-01

Znamy laureatów Konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans"!

Powiat dąbrowski i Gmina Oświęcim laureatami IV małopolskiej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”!

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie członków Kapituły Konkursu – Rady Nagrody Specjalnej „Małopolski Samorząd Równych Szans”, której zadaniem było dokonanie oceny zgłoszonych do Konkursu projektów podejmowanych przez małopolskie samorządy na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

Małopolska edycja konkursu jest częścią ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Po wnikliwej analizie nadesłanych projektów, Kapituła Konkursu w składzie:

Przewodniczący:

Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Członkowie:

Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Marta Mordarska - Członek Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM

Anita Orzeł- Nowak - Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

Marcin Ślusarski - Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON

Anna Rdest - Członek Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

Grażyna Dąbrowska - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Janina Dudzik - Zastępca Dyrektora Fundacji „Mimo Wszystko”

Aneta Kosiba - Kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie

postanowiła przyznać następujące nagrody:

Główną nagrodę za najlepsze działania powiatowe i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat dąbrowski.

Główną nagrodę na najlepsze działania gminne i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Oświęcim.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała trzy wyróżnienia. Otrzymają je: Powiat wadowicki, Powiat gorlicki i Gmina Nowy Sącz.

Wyniki ogólnopolskiej edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”

Zdobywcy nagród i wyróżnień drogą pocztową otrzymają zaproszenia na dwudniowe warsztaty (2-3 października) poświęcone tematyce związanej z osobami z niepełnosprawnościami oraz uroczystą galę (3 października). Oba wydarzenia odbędą się w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl