2008-07-17 Szkolenie MEDIACJE RODZINNE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych zaprasza do udziału w  szkoleniu... Więcej >
2008-07-17 Małopolska Akademia Aktywnego Seniora FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie realizuje projekt  Małopolska Akademia Aktywnego Seniora. Więcej >
2008-07-16 Spotkanie superwizyjne projektu „CALa naprzód…” Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczących w projekcie „CALa naprzód – nowa jakość usług integracj... Więcej >
2008-07-16 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Od 07 lipca br. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Więcej >
2008-07-07 „CALa naprzód…” – Praca metodą projektów W dniach 18-19 i 20 czerwca oraz 25-26 i 27 czerwca br, w Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, odbyły się kolejne szk... Więcej >
2008-07-04 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do Partnerstwa Lokalnego „Równowaga- Praca- Rodzina” Porozumienie na rzecz zrównoważonej aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn zajmujących się osobami zależnymi podpisało 9 instytucji z teren... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl