2008-03-31 III Małopolski Konkurs Literacki "Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza III Małopolski Konkurs Literacki „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesienne... Więcej >
2008-03-25 Cykl szkoleniowy "Diagnoza rodziny z wykorzystaniem genogramu" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rod... Więcej >
2008-03-20 Weosłych Świąt! Najserdeczniejsze życzenia pełnych wiosennej radości i nadziei Świąt Wielkanocnych wszystkim pracownikom jednostek pomocy społecznej wojew&o... Więcej >
2008-03-18 Szkolenia "Przygotowywanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL" W dniu 10.03.2008r. w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczeła się realizacja pierwszego modułu szkoleń "Przygotowywanie kadry OPS i PCPR do o... Więcej >
2008-03-11 Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej 12 marca br. odbyła się uroczystość podpisania pierwszego w Polsce porozumienia instytucji i organizacji deklarujących chęć współprac... Więcej >
2008-03-10 Konsultacje ze specjalistami dla kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizując projekt „Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem” ponownie zapr... Więcej >
2008-03-04 Przygotowanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL Zapraszamy kadrę PCPR i OPS do udziału w cyklu spotkań, których celem jest szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych pom... Więcej >
2008-02-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego... Więcej >
2008-02-27 CALa naprzód! Ruszył cykl szkoleniowo - warsztatowy, w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopo... Więcej >
2008-02-20 Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, prz... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl